Nieuw Bach Ensemble

méér dan Bach alleen
Volg het Nieuw Bach Ensemble op Facebook

Ons ensemble voldoet aan de anbi verplichting

Wilt u ons steunen met een gift. Dan kunt u deze aftrekken van de belasting.

> lees verder

Johannes-Passion stad

Burgemeester van Amersfoort, de heer Lucas Bolsius, opent het concert van de Johannes-Passion op 11 april in St. Franciscus Xaverius te Amersfoort.

> lees verder

Dirigeren is niet moeilijk. Mensen inspireren en bij elkaar brengen, dat is pas moeilijk.

Krijn Koetsveld
© 2018 Nieuw Bach Ensemble | ontwerp Atelier Oost | bouw KSA Automatisering | tekst Aukje de Boer