Nieuw Bach Ensemble

méér dan Bach alleen
Volg het Nieuw Bach Ensemble op Facebook

Nieuwsbrief april 2016

Vooruitblik en terugblik maart-april 2016

> lees verder

Impressie concert

Drie luisteraars blikken terug op Koormuziek in theaterkunst, het concert van 13 februari 2015

> lees verder

‘Heel mooi’, oordeelt de toehoorder die na afloop van het concert in Amsterdam nog even komt napraten. ‘De tempi waren niet te hoog, af en toe was het zelfs even stil, en dat zorgde voor drama’ Bovenal lovend is hij over het koor. ‘Het heeft een mooie klank, transparant. En dan die retoriek, door regelmatig even wat terug te nemen. “Seufzen”, heet dat, en dat deed dit koor werkelijk prachtig.’

Concert Johannes-Passion - Amsterdam
© 2016 Nieuw Bach Ensemble | ontwerp Atelier Oost | bouw KSA Automatisering | tekst Aukje de Boer